Företaget

Gråda kraftstation

Mobin Hydraulic AB startades 1990 i Borlänge. Företaget är specialiserat på system för att öppna och stänga dammluckor. Vi tar ett helhetsansvar för konstruktion och installation.

Arbetssätt

Mobin har idag ett väl inarbetat arbetssätt där vi, från order av kund, går från en 3D sketch i CAD till verklig produkt. Vi skapar en bild av konstruktionen så att våra montörer enkelt, och så snabbt som möjligt, ska kunna sätta ihop produkten.

Våra konstruktörer jobbar nära med montörerna för att kunna ge snabb feedback på frågor eller ändringar som kan dyka upp under produktionens gång. Vi har märkt att med detta arbetsätt så minimeras alla misstag och fel som kan uppstå. Vi får också ett konstant arbetsflöde som inte avbryts och kan då leverera inom utsatt tid. Dessutom får konstruktör och montör en personlig relation med god kommunikation, vilket vi har märkt har stor betydelse

Uppdragsgivare

I dag levererar vi hydrauliska system till de största kraftbolagen i Sverige. Sedan år 2000 samarbetar vi direkt med kunden. Vi kan erbjuda våra tjänster inom delar av din verksamhet eller ta ett helheltsansvar för ombyggnad/renovering av hydrauliken.

Kompetens

Våra olika delar i verksamheten utgår från dig som kund och vi har, förutom våra gedigna kompetenser inom hydraulik, även en lång erfarenhet av spelfudament, dammluckor och specialkonstruktioner. Denna breda förståelse för anläggningar gör att vi kan ta ett helhetsansvar och att du som kund alltid kan vara säker på att få jobbet utfört på bästa sätt.

Tjänster

• Hydraulsystem
– Konstruktion nya hydraulcylindrar
– Renovering hydraulcylindrar
– Konstruktion nytt Hydraulaggregat
– Renovering hydraulaggregat

• Turbinreglering

• Hydrauliskt system för att styra turbinreglering

• Portabla Hydraulsystem

• Reservdelar
-pumpar
-Riktningsventiler
-Lasthållningsventiler
-Filter
-Ackumulator
-Kylare

Produkter

Oavsett vilken produkt du som kund beställer från oss på Mobin Hydraulic, medföljer en tydlig dokumentation. Där återfinns vad du behöver hålla reda på i form av skötsel, samt styrning/reglering. När det gäller service är det något vi gärna åtar oss, något som även gäller befintliga system.

Intag

Lågtryck eller högtryck spelar ingen roll, våra system är mycket anpassningsbara.
Gamla lågtrycksystem blir som nya när vi implementerar vår högtryckshydraulik vilket leder till mindre volym, mindre hydraultankar och miljövänligare. Spelkraft upp till 200 ton, samma teknik bara olika storlekar.

Utskov

Reglera utskovet med en eller flera hydraulcylindrar. Vi har tekniken för enkel eller parallellkörning. Spelkraft upp till 200 ton.

Spettluckor

Driftsäkra portabla och smidiga hydraulaggregat med många tillbehör. Portabelt hydraulaggregat.

Karl Pålsson
Litet aggregat

Smörjutrustning

Bär och Styrlagersmörjning
Gamla system i ny tappning. Med filtrering kylning och återvinning av värme.

Renovering av hydraulcylindrar

Vi renoverar och bygger om befintliga hydraulcylindrar. Vi kan renovera utan driftstörningar. Vi bygger in linjärgivare för optimerad drift samt läckageindikering, för koll av läckage i kolvstångstätningar.

Mockfjärd agg, olja

Service

Servicebil

Förutom nyinstallationer erbjuder Mobin Hydraulic AB underhåll av befintliga system.
Kontakta oss för mer information

Fältservice

Vi kommer till er när ni behöver service och assistans med ert hydraulsystem. Servicefordonen är väl utrustade för att hydraulsystem ska kunna servas direkt. Vi felsöker och reparerar så att driftstoppet blir så kort som möjligt.

Reparation

Vi reparerar hydraulcylindrar, pumpar och hydraulaggregat  i vår verkstad eller om möjligt på plats. Vi planerar tillsammans med er lämpligaste serviceintervall och nivå för just ert system.

Kvalificerad kompetens

Vi har en gedigen kompetens samt en mycket kunnig och kvalificerad personal som ser till att utföra våra arbeten på bästa tänkbara sätt.

Vattenhydraulik, miljö & kvalitet

Det är vår övertygelse att omsorgen om miljön och vårt ekologiska system är en långsiktig överlevnadsfråga för mänskligheten. Kretsloppsfilosofin, att vad som utvinns ur naturen skall användas, återanvändas, återvinnas och tas om hand utan att naturen skadas.Mobin Hydraulic vill ständigt utvecklas och föra tekniken framåt. Vi har under senaste åren specialiserat oss på vattenhydrauliken. Detta är en teknik som har funnits ett tag, men som våra kunder har varit skeptiska emot – men nu tar de steget.

Vi har tagit fram en konstruktion som funkar, och som våra kunder är supernöjda med.

Vi har tagit de problem som tidigare uppstått hos andra leverantörer, löst dem och utvecklat ett system som funkar felfritt.

Eftersom kraftverken står i en miljö där olja och oljespill helst undviks, är vattenhydrauliken perfekt.

Moforsen kraftstation

Bilder

Här kan du se referensbilder från några av de projekt vi jobbat med.

Kontakta oss

Har ni några frågor eller funderingar? Skicka ett meddelande eller ring till oss.