Mobin projektleder målning av dammluckor, där ställning och intäckning även görs.

Oftast i kombination när hydraulsystemet byts ut eller renoveras på intaget.