Investera och tjäna pengar!

Mobin Grindrensare maximerar vattenflödet till turbinen →

Skräp och bråte som fastnar i intagsgaller ger upphov till fallförluster vid elproduktion.
Rensmaskiner används för att rensa intagsgaller från skräp och bråte, och på så sätt öka flödet in till turbinen.

Maximerat flöde ger mer energiproduktion

En rensmaskin från Mobin Hydraulic garanterar driftsäker funktion i många år
och maximerar flödet till turbin, och hjälper er att producera mer energi i era anläggningar.

Olika utföranden

Vi erbjuder rensmaskiner i flera olika utföranden, som rensar automatiskt enligt förutbestämt tidsintervall, eller manuellt när ni själva anser att rensning behövs.

Vi har flera olika standard-varianter av grindrensare, och kan även specialtillverka rensmaskiner anpassade till just era behov. Läs mer om våra produkter här nedanför.