TelferMaster är en manuell vattenhydraulisk rensmaskin som monteras på en telferbalk, och möjliggör rensning av grindar. Vi monterar vår rensmaskin på befintlig telferbalk om sådan finns. Om inte så erbjuder vi även montering av telferbalk.

Telfermaster drivs av en telfer som hängs upp i balken, och använder elektrisk drivning för förflyttning i sidled.

På telferbalken monteras ett vattenhydraulikaggregat med tillhörande slangvindor för manövrering av gripklo. I telfern hängs en gripklo som möjliggör lyft av stockar och övrigt bråte.
Rensmaskinen manövreras via ett manöverdon, radiostyrt eller fast monterat, där samtliga funktioner kan styras med ett enkelt knapptryck.

Rensmaskinerna kan kompletteras med entresolplan som möjliggör service av hydraulaggregat utan att det behöver plockas ner från telferbalk.

Teknisk specifikation:

  • Lyftkraft: enl ök med kund.
  • Gripdiameter: 500mm-1000mm
  • Rensdjup: enl ök med kund.
  • Standardstyrning: Manöverdon, fast monterat eller radiostyrning
  • Extra tillbehör: Entresolplan för service av hydraulaggregat, olika storlekar av gripklo

Se övriga grindrensare här