Läs mer

Klicka på en rubrik nedan för att läsa mer! 

FÖRETAGET

Mobin – ett hydraulik-företag baserat i Borlänge

Mobin Hydraulic AB startades 1990 i Borlänge. Detta hydraulik-företag är specialiserat på system för att öppna och stänga dammluckor. Vi tar ett helhetsansvar för konstruktion och installation.

Från 3D-sketch till konstruktion, snabbt och enkelt

Mobin har ett väl inarbetat arbetssätt där vi, från order av kund, går från en 3D sketch i CAD till verklig produkt. Vi skapar en bild av konstruktionen så att våra montörer enkelt, och så snabbt som möjligt, ska kunna sätta ihop produkten.

Våra konstruktörer jobbar nära med montörerna för att kunna ge snabb feedback på frågor eller ändringar som kan dyka upp under produktionens gång. Vi har märkt att med detta arbetsätt minimeras alla misstag och fel som kan uppstå.

En annan fördel med arbetssättet är att arbetsflödet är konstant, och inte avbryts. Detta gör att vi kan leverera inom utsatt tid. Dessutom får konstruktör och montör en personlig relation med god kommunikation, vilket vi har märkt har stor betydelse

Hydrauliska system – vilka är kunderna?

I dag levererar vi hydrauliska system till de största kraftbolagen i Sverige. Sedan år 2000 samarbetar vi direkt med kunden. Vi kan erbjuda våra tjänster inom delar av din verksamhet eller ta ett helheltsansvar för ombyggnad/renovering av hydrauliken.

Därför ska du välja Mobin

Våra olika delar i verksamheten utgår från dig som kund och vi har, förutom våra gedigna kompetenser inom hydraulik, även en lång erfarenhet av spelfudament, dammluckor och specialkonstruktioner. Denna breda förståelse för anläggningar gör att vi kan ta ett helhetsansvar och att du som kund alltid kan vara säker på att få jobbet utfört på bästa sätt.

Tjänster

Hydraulsystem

– Konstruktion av nya hydraulcylindrar
– Renovering av hydraulcylindrar
– Konstruktion av nytt hydraulaggregat
– Renovering av hydraulaggregat

Turbinreglering

Hydrauliskt system för att styra turbinreglering

Portabla hydraulsystem

Reservdelar

-Pumpar
-Riktningsventiler
-Lasthållningsventiler
-Filter
-Ackumulator
-Kylare

MILJÖ & KVALITET

Det är vår övertygelse att omsorgen om miljön och vårt ekologiska system är en långsiktig överlevnadsfråga för mänskligheten. Kretsloppsfilosofin, att vad som utvinns ur naturen skall användas, återanvändas, återvinnas och tas om hand utan att naturen skadas.

Vatten istället för olja

Mobin Hydraulic vill ständigt utvecklas och föra tekniken framåt. Vi har under senaste åren specialiserat oss på vattenhydrauliken. Vi har tagit fram en konstruktion som funkar, och som våra kunder är supernöjda med.

Vi har tagit de problem som tidigare uppstått hos andra leverantörer, löst dem och utvecklat ett system som funkar felfritt.

Eftersom kraftverken står i en miljö där olja och oljespill helst undviks, är vattenbaserad hydraulik perfekt.