Konstruktion

Mobin har idag ett väl inarbetat arbetssätt där vi, från order av kund, går från en 3D sketch i CAD till verklig produkt. Vi skapar en bild av konstruktionen så att våra montörer enkelt, och så snabbt som möjligt, ska kunna sätta ihop produkten.

Våra konstruktörer jobbar nära med montörerna för att kunna ge snabb feedback på frågor eller ändringar som kan dyka upp under produktionens gång. Vi har märkt att med detta arbetssätt så minimeras alla misstag och fel som kan uppstå. Vi får också ett konstant arbetsflöde som inte avbryts och kan då leverera inom utsatt tid. Dessutom får konstruktör och montör en personlig relation med god kommunikation, vilket vi har märkt har stor betydelse.