Specialställningar/arbetsplattformar

Vi konstruerar, beräknar och monterar avancerade ställningar och hängande arbetsplattformar vid arbeten som kräver tillträde på svåråtkomliga platser. 

Dessa plattformar dimensioneras för laster efter behov.

Detta för att skapa säkrare arbetsplatser för våra montörer, samt möjliggöra arbete på nivåer under oss utan risk för fallande föremål.