Arbetsplattformar och specialställningar – för en säker arbetsmiljö

Söker du arbetsplattformar och ställningar för byggen? Vi konstruerar, beräknar och monterar avancerade ställningar och hängande plattformar vid arbeten som kräver tillträde på svåråtkomliga platser. 

Dessa plattformar dimensioneras för laster efter behov.

Detta för att skapa säkrare arbetsplatser för våra montörer, samt möjliggöra arbete på nivåer under oss utan risk för fallande föremål.

Vi har stor rutin på ställningsbyggen i miljöer där det behöver byggas omfattande ställningar. Exempelvis i vattenkraftverk.