Maximera energiproduktion för vattenkraft

Undvik fallförluster i vattenkraftverk genom att hålla intagsgallren rena från skräp. Med en rensmaskin maximeras vattenflödet till turbinen, och därmed även elproduktionen. Vi på Mobin Hydraulic har flera olika alternativ av grindrensare, som du kan se här.

Våra produkter garanterar säker och funktionell drift under många år. Maximera energiproduktionen i era anläggningar med vår hjälp.

Produkter för att optimera flödet till vattenturbin

Våra grindrensare finns i flera olika versioner. Vissa av dem gör automatisk rensning enligt förutbestämt tidsintervall, medan andra sköts manuellt utifrån eget behov. Förutom standard-varianterna kan vi även skräddarsy maskiner efter specialbehov. Ta del av information om våra produkter här nedanför.

TelferMaster är en manuell vattenhydraulisk rensmaskin. Den monteras på en befintlig telferbalk, eller en som monteras av oss vid behov. Detta möjliggör rensning av grindar.

Rakemaster är en automatisk vattenhydraulisk samt även elektrisk grindrensare. Rensning sker enligt ett tidsintervall som kan justeras av dig.

CraneMaster är en manuell maskin i form av en hydraulisk lyftkran. Den har en tillhörande gripklo och är monterad på en vagn som rör sig på en räls. Konstruktionen gör sidledsförflyttning möjlig.